برگزار کننده رسمی دوره های CIW در ایران

دوره PHP

دوره آموزش صفر تا صد برنامه‌نویسی پی‌اچ‌پی – لاراول

 

 

پیش نیاز :

 • آشنایی با HTML & CSS

پیش ثبت نام

سرفصل ها :

آشنایی با php :

 • آشنایی با زبان ها سمت سرور و کلاینت
 • معرفی PHP
 • تفاوت طراحی و توسعه وب
 • تفاوت سایت ایستا با دینامیک
 • نحوه کار کردن PHP
 • معرفی MySQL
 • نصب XAMPP
 • استفاده از IDE – کار با PHPStorm
 • ایجاد فایل های PHP – تفاوت با HTML
 • نحوه کد نویسی به زبان PHP
 • درج توضیحات – استاندارد تگ PHP
 • ادغام PHP با HTML
 • نحوه کد نویسی HTML داخل کدهای PHP
 • تابع ()phpinfo

 

متغیرها (Variables) :

 • نحوه تعریف در PHP – قوانین نامگذاری
 • انواع داده ها
 • استفاده از تابع ()gettype
 • ()Is_int
 • ()Is_float
 • ()Is_numeric
 • ()Is_string
 • ()Is_array
 • ()Is_bool
 • ()Is_object
 • ()Is_null
 • تابع ()isset
 • ()empty
 • ()var_dump
 • ()print_r

 

عملگرها :

 • محاسباتی
 • تخصیص
 • مقایسه
 • منطقی
 • اولویت اپراتورها

 

ساختار کنترلی :

 • شرط ها و تصمیم گیری
 • ساختارهای کنترل برنامه
 • حلقه های تکرار

 

  آرایه ها :

 • نحوه تعریف
 • اندیس های آرایه ها
 • افزودن و حذف از آرایه
 • تابع ()is_array
 • تابع ()count
 • توابع ()array_keys و ()array_values
 • تابع ()array_key_exists
 • تابع ()array_search
 • افزودن به آخر آرایه ()array_push
 • حذف آخرین مقدار با ()array_pop
 • افزودن به خانه اول با ()array_unshift
 • پاک کردن اولین خانه با ()array_shift
 • حذف مقادیر تکراری با ()array_unique
 • تابع محاسبه مجموع مقادیر آرایه با ()array_sum
 • توابع مرتب سازی آرایه ها

 

Strings یا رشته ها :

 • تعریف با استفاده از تک کوتیشن و جفت کوتیشن
 • الحاق رشته ها
 • تابع ()strlen
 • تبدیل رشته به آرایه با ()str_split
 • ()Str_word_count
 • ()Strtolower
 • ()Strotoupper
 • ()Ucwords
 • ()Ucfirst / ()lcfirst
 • ()Str_replace
 • ()Strrev
 • ()Str_shuffle

 

توابع :

 • تعریف تابع
 • بررسی موجود بودن تابع با ()function_exists
 • تفاوت متغیر داخل تابع با بیرون تابع
 • دسترسی به متغیر خارج تابع با استفاده از global و یا با آرایه $GLOBALS[]
 • تعریف متغیر static داخل تابع
 • تعریف تابع با آرگومان
 • تعریف مقادیر پیش فرض در آرگومان ها
 • استفاده از include و require – تفاوت این دو

 

  انتقال اطلاعات بین صفحات وب :

 • معرفی فرم ها
 • نحوه کار کردن فرم ها
 • ارسال در قالب URL (Get)
 • ارسال به صورت مخفی (post)
 • دریافت اطلاعات با $_GET[] و $_POST[]
 • تگ input
 • تگ text area
 • Urlencode / urldecode
 • Htmlentities / html_entity_decode
 • Htmlspecialchars / htmlspecialchars_Decode

 

کوکی ها :

 • نوشتن و ست کردن کوکی
 • دریافت اطلاعات کوکی با $_COOKIE
 • پاک کردن کوکی

 

سشن ها :

 • نوشتن و تعریف سشن
 • دریافت اطلاعات با $_SESSION
 • حذف سشن با ()unset
 • ()session_destroy

 

  کار با فایل ها و پوشه ها :

 • جداکننده ها در Unix و Windows
 • جداکننده ها در Unix و Windows
 • نمایش مسیر فایل با استفاده از __FILE__
 • نمایش دایرکتوری یا همان مسیر فایل __DIR__
 • نمایش فایل حال حاضر با basename(__FILE__)
 • تابع pathinfo(__FILE__)
 • بررسی موجود بودن یک فایل با تابع ()file_exists
 • بررسی فایل بودن با تابع ()is_file
 • بررسی دایرکتوری بودن با تابع ()is_dir
 • حجم یک فایل با ()filesize
 • ایجاد دایرکتوری با ()mkdir
 • پاک کردن دایرکتوری با ()rmdir
 • نمایش محتوای یک دایرکتوری با ()scandir
 • ()Opendir – ()readdire – ()closedire
 • کپی کردن فایل
 • تغییر نام فایل
 • حذف فایل
 • تابع ()File
 • تابع ()file_get_contents
 • تابع ()file_put_contents
 • توابع ()fopen – ()fread – ()fgets – ()fgetc – ()fclose – ()readfile
 • تابع ()feof

 

پایگاه داده :

 • دیتابیس یا پایگاه داده چیست؟
 • تعریف جدول
 • تعریف فیلد، رکورد
 • روابط جداول و کلیدها
 • اشتباهات رایج در طراحی پایگاه داده
 • نرمال سازی
 • آموزش زبان SQL و بررسی CRUD
 • معرفی My SQL و ابزار PHPMyAdmin
 • کار با PHPMyAdmin
 • اتصال به پایگاه داده
 • بررسی حالت یک لایه
 • بررسی حالت دولایه
 • بررسی حالت سه لایه

 

شی گرایی :

 • تعریف کلاس
 • تعریف property
 • تعریف method
 • ساختن شی از کلاس
 • تعریف سازنده (__construct)
 • تعریف متد تخریب کننده (__destruct)
 • متد setter
 • متد getter
 • Encapsulation با استفاده از public – private – protected
 • تعریف خاصیت و متد static
 • تعریف ثابت داخل کلاس با استفاده از const
 • ارث بری
 • کلاس abstract
 • کلاس interface

 

لاراول :

 • معرفی لاراول
 • دلیل استفاده از فریم ورک
 • معرفی منابع و سایت اصلی لاراول
 • نصب لاراول (پیش نیاز: نصب کامپوزر)
 • توضیح قسمتهای مختلف لاراول
 • معرفی Routing, Controllers, and Views
 • نوشتن Route های مختلف
 • ارسال داده به view از طریق Route
 • ارتباط Route با کنترلر و ارسال داده به View (پیش نیاز: نحوه ایجاد کنترلر)
 • معرفی Blade و آشنایی با ساختار قالب بندی
 • معرفی Migrationها و Model ها
 • دریافت، ذخیره، نمایش، ویرایش و حذف اطلاعات (پیش نیاز: Eloquent و کار با فرم ها)
 • Validation
 • Authentication
 • ارتباط بین جداول
 • نحوه نصب و کار با پکیج ها

 

 

 

 

 

 

شروع دوره از ۲۴ تیر ۹۶

.

محل برگزاری :

تهران : ۴۱۸۶۷-۰۲۱

تبریز : ۳۳۳۶۷۸۵۳-۰۴۱

پیش ثبت نام


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به CIW Iran می باشد.